Historie

Havaňáčci patří do početné skupiny bišonů ( dále sem patří i Bišon frisé,coton de Tulear, boloňský psík,maltézáček,lvíček a nejnověji i Tvetnaya Boloňka) .

                                    V oblasti středomoří byli pejsci tohoto typu odedávna chováni jako společníci v bohatých aristokratických rodinách.Nalézáme je na portrétech bohatých a vlivných.  

                                     Konkrétní původ Havanského psíka je nejasný, na jeho vznik existuje několik teorií. Například, že italští přistěhovalci přivezli do Argentiny pejska –bišonka, který se zde zkřížil s jihoamerickým pudlem a později byl převezen na Kubu.

Další teorie tvrdí, že pejsek pochází přímo z Malty, odkud ho Španělé převezli do Západní Indie anebo, že havaňák se dostal na Kubu při španělské kolonizaci.

Samotní Kubánci věří, že pejsek byl na Kubu přivezen obchodními loděmi. Zde si získal velkou popularitu v bohatých hispánských rodinách.

                                      Renomovaná autorka Zoila Portuendo Guerra, zakladatelka kubánského klubu chovatelů havanských psíků, je autorkou nejkomplexnější teorie o původu.Dle jejího názoru existovala dvě plemena „havanských  psíků“.První se dostal na ostrov s námořními obchodníky a piráty v 17-18.století. Byl to, dnes již vyhynulý, malý bílý pejsek označovaný jako „Blankito de la Havana“. Na počátku 19.století přicházely na Kubu  početné skupiny emigrantů a ti si přinášeli  své malé barevné pudly. Chovali tyto pudly se  společně s „Blankito“, křížili je spolu a tak dali základ vzniku druhého,již barevného,  havanského psíka.

                                        Bez ohledu na pravý původ,  je skutečností,  že havanští psíci se i na Kubě stávají opečovávanými společníky v bohatých, buržoazních  rodinách.Jejich popularita stoupala až do Kubánské revoluce. Vzhledem k tomu, že jejich chov byl spojen s vládnoucí třídou, byly jejich počty po revoluci zcela zdecimovány.

                                        Na opětovném vzestupu chovu mají zásluhu  kubánští emigranti, kteří uprchli do USA i se svými psími miláčky. Obzvlášť velkou zásluhu má paní Dorothy Goodale, které se povedlo shromáždit 11 havanských pejsků- základ příštího chovu. Její chovatelská práce byla korunována úspěchem v roce 1963 v podobě uznání havanského psíka  FCI.